Tarua ja totta: Rautamantulaiset luistinretkellä

Ti 26.1. osa Rautamantulaisista lähti luistelemaan. Kun Rautamantulaiset saapuivat kentälle niin kentän huoltaja ilmoitti, että kenttä oli suljettu. Rautamantulaisia se ei haitannut vaan he päättivät alkaa rakentaa isoja lumilinnoja. Pojat alkoivat lumisotaan ja tytöt muutti liikkatunnin historiaksi. He päättivät rakentaa spartalaisten muurin Thermopylain solaan. luisteluluistelu 2

Reportoijat: Ella ja Iisa