Solujen sisäsiestat

Siestaliikuttajat järjestävät jokaiselle solulle oman sisäsiestan kerran viikossa. Sisäsiestat pidetään liikuntasalissa.

Konnun sisäsiesta pidetään torstaisin ensimäisellä siestalla. Konnun vuorolla tervetulleita on noin 50 1.-2. luokkalaista.

Rivendellin vuoro on maanantaisin ensimmäisellä siestalla. Sinne on tervetulleita 50 3.-4. luokkalaista.

Rohanin vuoro on keskiviikkoisin ensimäisellä siestalla. Tervettuleita ovat 50 5.-6. luokkalaista.

TERVETULOA PITÄMÄÄN HAUSKAA JA LIIKKUMAAN YHDESSÄ!!